Suomeksi På Svenska

Omaishoitajat

OMAISHOITAJIEN KUNTOUTUSKURSSIT

 

Kuntoutujat

Kohderyhmänä aikuista omaista/ läheistä päivittäin hoitava, ja joilla on sairaudesta tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi vaikeuksia suoriutua tai osallisuus on alentunut tai vaarassa alentua, on uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista. Kuntoutustarve on todettu terveydenhuollossa, mutta kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta ei tarvitse olla. Opiskelijat, työelämässä olevat, työhön palaamassa olevat, kuntoutustuella tai poissa työelämästä olevat voivat hakea kurssille. Kelan järjestämän toistuvan kuntoutuksen perusteena voi olla tilanne, jossa tarvitaan omaishoitajan kuntoutuksellista tukemista ja ohjausta. Parikurssille omaishoidettava puoliso tai muu omaishoidettava aikuinen omainen tai läheinen osallistuu kuntoutujan ohella kuntoutukseen.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaamisen ja parantumisen lisäksi antaa tietoa/ konkreettisia keinoja kuntoutujan terveydentilan ja elämänlaadun parantamiseksi, etsiä yksilöllisiä ratkaisuja arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin jaksamisen tukemiseksi, rasitustekijöiden ja stressin tunnistaminen ja niiden käsittelyn opettaminen, arjen sujuvuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen, ohjaaminen hakemaan tietoa omaisen/läheisen sairauksista ja niihin liittyvistä palveluista hänen omalta hoitotaholtaan sekä tutustuminen omaishoitajuutta tukeviin palveluihin ja organisaatioihin.

 

Huomioitavaa

Kuntoutushakemuksen KU132 liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto ja selvitys/kuvaus omaishoitajan ja hoidettavan selviytymisestä kotona. Selvitys perustuu kunnan työntekijän tekemään kotikäyntiin. Lue täältä lisää!
Lue usein kysytyt kysymykset »»

 

Kurssiesite, 2017 vuoden kurssit

Kurssinumero

Parikurssit

1. jakso 2. jakso 3. jakso
66977 6.-10.2.2017 29.5.-2.6.2017 13. -7.11.2017
66978 15.-19.5.2017 16.-20.10.2017 19.-23.2.2018
66979 7.-11.8.2017 8.-12.1.2018 28.5.-1.6.2018

66930

28.8-1.9.2017 29.1-2.2.2018 30.7-3.8.2018
66980 18.-22.9.2017 5.-9.3.2018 11.-15.6.2018
66981 30.10-3.11.2017 9.-13.4.2018 20.-24.8.2018
66982 27.11-1.12.2017 23.-27.4.2018 10.-14.9.2018

69532

11 - 15.12.2017 19 - 23.3.2018 23 - 27.7.2018
Yksilökurssit
66929 8.-12.5.2017 18.-22.12.2017 -
66930 28.8.-1.9.2017 19.- 23.3.2018 -

 

Lisätietoja

Härmän Kuntokeskus Nina Karlsberg puh. 050 370 5044,
sähköposti nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi