Suomeksi På Svenska

Ammatillinen kuntoutusSairausryhmäkohtainen kuntoutusKuntoutus selvitykset ja tutkimukset

Kelan kuntoutus


KUNTOUTUKSELLA TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ


Kuntoutuksella voidaan edistää merkittävästi niin yksilön kuin työyhteisön hyvinvointia. Järjestämme työikäisten kuntoutusta ja työkykyä ylläpitävää toimintaa sen monissa muodoissaan. Jos tunnet olevasi kuntoutuksen tarpeessa ja olet motivoitunut terveytesi ja työkykysi kehittämiseen, voit alustavasti tutustua eri kuntoutusmuotoihin näillä sivuilla. Ensimmäinen askel työhyvinvointiin on keskustelu oman työterveyshuoltosi ammattilaisten kanssa.

Kelan kuntoutus Härmässä -esite 
Kela kuntouttaa työikäistä väestöä työelämän monissa eri vaiheissa. Kuntoutuksen tavoitteena on edistää yksilön selviytymistä työelämässä tai tukea työelämään pääsyä tai sinne paluuta.

Kela kuntouttaa myös ikääntynyttä väestöä, jolloin tavoitteena on tukea kuntoutujaa saavuttamaan tavoitteensa toimintakykyä ylläpitääkseen tai parantaakseen sekä kotona että omassa elinympäristössä selviytyäkseen.

Miten haen kuntoutukseen?
Kuntoutushakemus tehdään Kelan lomakkeella ja hakemukseen tulee liittää lääkärin B-lausunto, josta kuntoutuksen perustelut selviää. Kela harkitsee kuntoutustarpeesi hakemuksen ja lääkärinlausunnon perusteella.
 

Katso tarjoukset