Suomeksi På Svenska

55+ med flera givande arbetsår


55+ OCH FLERA GIVANDE ARBETSÅR

En av de viktigaste kapitalen ett företag har är personalen och speciellt dem med mycket arbetserfarenhet. Finlands befolkning blir äldre och tillgången på arbetskraft minskar inom många branscher. Samtidigt minskar den yrkesaktiva befolkningen i Finland.

Det blir allt viktigare för företagen att stöda den åldrande arbetstagarens ork i arbetet och bevara dess arbetsförmåga. Med åldern ökar den fysiska konditionens betydelse för att klara av arbetet och för att återhämta sig från arbetet.