Suomeksi På Svenska

Aktuella kurser

Lediga kursplatser!

Mer info tfn 06 4831 490

Mån 23.7.2018
Parkurs för närståendevårdare 73894 NY KURS!!!
23.7.2018
Mån 27.8.2018
Typ 1 Diabetes 67923
27.8.2018
Mån 24.9.2018
Yrkesinriktad TAITO-kurs 72244 Nytt datum!
24.9.2018
Mån 22.10.2018
Rehabiliteringskurs för reumatiker 73890
22.10.2018
Mån 22.10.2018
TULES stöd och rörelseorgan, personer under 68 år utanför arbetslivet 65626
22.10.2018
Mån 29.10.2018
Prostatacancer, parkurs 75495
29.10.2018
Mån 5.11.2018
TULES ledsymtom i nedre extremiteter 65625
5.11.2018
Mån 5.11.2018
IKKU- över 68åriga multisjuka 73885 - EXTRAKURS!!!
5.11.2018
Mån 19.11.2018
TULES Rygg 65622
19.11.2018
Mån 19.11.2018
SILMU- kurs 74999 - EXTRAKURS!!!
19.11.2018
Mån 10.12.2018
Yrkesinriktad TAITO-kurs 72245
10.12.2018
Erbjudanden

För närmare information:

Nina Karlsberg 050 370 5044 / 06 4831 490

nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi