Suomeksi På Svenska

Aktuella kurser

Lediga kursplatser!

Mer info tfn 06 4831 490

Mån 22.10.2018
Rehabiliteringskurs för reumatiker 73890
22.10.2018
Mån 22.10.2018
TULES stöd och rörelseorgan, personer under 68 år utanför arbetslivet 65626
22.10.2018
Mån 5.11.2018
TULES ledsymtom i nedre extremiteter 65625
5.11.2018
Mån 5.11.2018
IKKU- över 68åriga multisjuka 73885 - EXTRAKURS!!!
5.11.2018
Mån 19.11.2018
TULES Rygg 65622
19.11.2018
Mån 19.11.2018
SILMU- kurs 74999 - EXTRAKURS!!!
19.11.2018
Mån 10.12.2018
Yrkesinriktad TAITO-kurs 72245
10.12.2018
Mån 28.1.2019
SILMU- kurs 70452
28.1.2019
Mån 28.1.2019
TULES Nacke &Skuldror 71643
28.1.2019
Erbjudanden

För närmare information:

Nina Karlsberg 050 370 5044 / 06 4831 490

nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi