Suomeksi På Svenska

Aktuella kurser

Lediga kursplatser!

Mer info tfn 06 4831 490

Mån 10.12.2018
Yrkesinriktad TAITO-kurs 72245
10.12.2018
Mån 28.1.2019
SILMU- kurs 70452
28.1.2019
Mån 28.1.2019
TULES Nacke &Skuldror 71643
28.1.2019
Erbjudanden

För närmare information:

Nina Karlsberg 050 370 5044 / 06 4831 490

nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi