Suomeksi På Svenska

Rehabiliteringsutredning och -undersökning

FPAS YRKESINRIKTAD REHABILITERINGSUTREDNING

 

Till målgruppen hör personer iarbetsför ålder, vars sjukdom, skada eller men och annan helhetssituation orsakar väsentlig försämring av arbets- eller studieförmåga. Målet är att interaktivt med klienten känna igen och värdera de faktorer som påverkar dennes arbets- och/eller studieförmåga och utreda både den medicinska och speciellt den yrkesinriktade rehabiliteringens behov och möjligheter. Syftet är att stöda att klienten kan fortsätta  i arbetslivet, återkomma eller förflytta sig till arbetslivet. Genom den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen produceras en individuell yrkesinriktad rehabiliteringsplan med rehabiliteringsalternativ. Utredningen utförs i så tidigt skede och så lämpligt inpassande med rehabiliteringsmålen som möjligt.

Den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen utförs som öppen rehabilitering. Utredningens längd bestäms individuellt och den består av startperiod, fortsättningsperiod och uppföljningsperiod som delas upp enligt följande:

Startperiod: 3 rehabiliteringsdagar, som utförs som en helhet (i rak).
Fortsättningsperiod: 9 rehabiliteringsdagar (5 dygn +4 dygn)
Uppföljningsperiod: 2-3 uppföljningsdagar med telefonkontakter enligt överneskommelse.

 

För mer information kontakta:
Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa
Nina Karlsberg tfn 050 370 5044
Serviceförman för rehabilitering
Mona-Lisa Aspholm tfn 06 4831 460
fornamn.efternamn@harmankuntokeskus.fi