Suomeksi På Svenska

Cancer

ANPASSNINGSKURSER FÖR PERSONER MED CANCER

 

Målgrupp

Kurserna riktar sig till vuxna med cancer vars arbetsförmåga och funktionsförmåga kan tryggas eller förbättras genom planerad rehabilitering. Klienter som är i slutskedet av behandlingen av sjukdomens initialfas eller klienter i uppföljningsfasen av behandlingen. Lämplig tidpunkt varierar och är beroende på klientens individuella situation. Det finns egna kurser riktade till prostatacancer och bröstcancer samt en kurs för cancersjuka. 

 

Målsättning

Under kursen får klienten och anhöriga/närstående stöd att hantera den situation som sjukdomer orsakar. Med informationen om cancersjukdomer och egenvården samt att hitta resurser för att leva med sjukdomen och skapa ett fungerande stödnätverk för att fortsätta vardagen på bästa möjliga sätt.

 

Cancerkursernas kursbroschyr

Kurstidpunkter 2017
Anpassningskurs för dig med prostatacancer, parkurs (5 dygn)

67426: 20.-24.3.2017

Anpassningskurs för dig med bröstcancer, parkurs (5 dygn)
67464: 29.5 - 2.6.2017

Anpassningskurs för dig med cancer, parkurs (5 dygn)

67480: 16.- 20.10.2017.

 

Mera information

Nina Karlsberg tfn 050 370 5044
epost nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi