Suomeksi På Svenska

IKKU- Multisjuka äldre utanför arbetslivet

REHABILITERING FÖR MULTISJUKA ÄLDRE, IKKU-KURS

 

Målgrupp 

Kursen riktar sig till äldre utanför arbetslivet som på grund av sina sjukdomar har nedsatt funktionsförmåga eller i övrigt har svårigheter att klara sig hemma. Det finns risk för inaktivitet, minskad delaktighet eller utslagning. 

 

Målsättning

Målsättningen med kursen är att säkerställa eller förbättra funktionsförmågan. Så att du kan klara dig hemma och i din närmiljö. Utnyttja dina styrkor och upprätthålla eller förbättra livskvaliteten. Stödja dig i att leva ett självständigt liv genom att erbjuda byggstenar för självständig ålderdomsplanering.

Kursbroschyr 2017

kursnummer  Del 1  Del 2  Del 3 Anhöriga
63838 24.28.4.2017 23.-27.10.2017 12.-16.3.2018 15-16.3.2018

 

Mera information

Simo Korkea-aho tfn 06 4831 410, 050 467 3404,
epost simo.korkea-aho@harmankuntokeskus.fi