Suomeksi På Svenska

Omaishoitajat

OMAISHOITAJIEN KUNTOUTUSKURSSIT

 

Kuntoutujat

Kohderyhmänä aikuista omaista/ läheistä päivittäin hoitava henkilö, jolla on sairaudesta tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi vaikeuksia suoriutua tai osallisuus on alentunut tai vaarassa alentua, on uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista. Kuntoutustarve on todettu terveydenhuollossa. Kunnan kanssa laadittua omaishoitajasopimusta ei tarvitse olla. Opiskelijat, työelämässä olevat, työhön palaamassa olevat, kuntoutustuella tai poissa työelämästä olevat voivat hakea kurssille. Kelan järjestämän toistuvan kuntoutuksen perusteena voi olla tilanne, jossa tarvitaan omaishoitajan kuntoutuksellista tukemista ja ohjausta. Parikurssille omaishoidettava puoliso tai muu omaishoidettava aikuinen omainen tai läheinen osallistuu kuntoutujan ohella kuntoutukseen.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaamisen ja parantumisen lisäksi antaa tietoa/ konkreettisia keinoja kuntoutujan terveydentilan ja elämänlaadun parantamiseksi, etsiä yksilöllisiä ratkaisuja arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin jaksamisen tukemiseksi, rasitustekijöiden ja stressin tunnistaminen ja niiden käsittelyn opettaminen, arjen sujuvuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen, ohjaaminen hakemaan tietoa omaisen/läheisen sairauksista ja niihin liittyvistä palveluista hänen omalta hoitotaholtaan sekä tutustuminen omaishoitajuutta tukeviin palveluihin ja organisaatioihin.

 

Huomioitavaa

Kuntoutushakemuksen KU132 liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto ja selvitys/kuvaus omaishoitajan ja hoidettavan selviytymisestä kotona. Selvitys perustuu kunnan työntekijän tekemään kotikäyntiin. Lue täältä lisää!
Lue usein kysytyt kysymykset »»

 

2021 vuodelle siirretyt kurssit

Omaishoitajat, parikurssit:

25-29.1.2021           7-21.5.2021                      18-22.10.2021                               74277                

15-19.3.2021           7-11.6.2021                       4-8.10.2021                                  74274

 

Lisätietoja

Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin asiantuntija
Nina Karlsberg puh. 050 370 5044

sähköposti nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi