Suomeksi På Svenska

 

HÄRMÄ REHAB

Är du på kommande till rehabilitering?

Fyll i förhandsuppgifter » Klicka här!

 

AKTUELLT

 

Välkommen på rehabilitering

FPAS rehabiliteringstjänster fortsätter med specialarrangemang under coronapandemin

 

Vi på Härmä Rehab & Spa arbetar i enlighet med beslutet från regionförvaltningsverket i västra och inre Finland (1 mars 2021 kl. 13:10).

 

Alla våra hotell-, spa-, restaurang- och rehabiliteringstjänster fortsätter!

Dans- och karaoke verksamheten är på paus tillsvidare.

 

 

Vår personal arbetar säkert, ansvarsfullt och följer officiella riktlinjer.

Förutom att höja den allmänna rengörings- och hygiennivån är de viktigaste åtgärderna och instruktionerna för Härmä Spa:

 

Vår personal bär ansiktsmask eller visir.

I kösituationer väntar du på din tur på de platser som anges på golvskyltarna (t.ex. respa, restaurang).

Följ ditt scheman och god handhygien när du äter.

 

Badavdelningen tar in  högst 50 personer åt gången.

Handtvätt, hosta och nysningar enligt THL:s-riktlinjer (instruktioner visas i allmänna utrymmen).

Aktiv användning av handdesinficeringsmedel. Desinficeringspunkter finns vid ankomsten, i restaurangen, i lobbyn, i hotellets korridorer och i hotellrummen.

Vi rekommenderar användning av ansiktsmask, dessa bär införskaffas själv

 

Om du har några frågor eller behöver mer information, vänligen kontakta 06 -4831 600 / Härmä Rehab & spa

 

 

 

Nytt inom rehabilitering 2021

 

Inom psykiska störningar fortsätter SILMU-kurserna och som nytt har vi VERSO-kurs för rehabiliteringsklienter som är ute i arbetslivet, som ska återgå i arbete, som har rehabiliteringsstöd, som studerar eller som står utanför arbetslivet, som
– har en långvarig och svår psykisk störning
– på grund av långvarig psykisk störning behöver stöd för att återfå sin funktionsförmåga
– behöver hjälp med att hitta och stärka de faktorer i olika vardagsmiljöer som gynnar rehabiliteringen.

Kursen börjar i maj, vidare info här.

 

Ny kurs för ungdomar är ITU kursen . Kursen är avsedd för unga personer i åldern 16–29 år som har lindrig eller medelsvår depression och/eller ångestsyndrom.

Klicka på bilden för att se flyern för 2021

 

Hjärtkurserna kan i år sökas kontinuerligt! Vi uppdaterar mer mera info snart!

 

 

Familjekurs avsedd för barn i åk 1-6 med ADHD-diagnos. De barn som deltar i rehabiliteringen och deras föräldrar behöver stöd för att hantera sin livssituation samt metoder, hjälp och träning för att förstå de utmaningar som aktivitets- och uppmärksamhetsstörningen medför och kunna lösa praktiska problem.

 

 

Här hittar du våra aktuella kurser:

 

Kursreklam 2021-22.

 

 

Såhär hittas våra kurser på FPAs sidor

Kurserna hittas på FPAs kursutbud via linken nedan. 1. skriv " härmän kuntoutus" i rutan sök med ord, 2. välj kursens språk i rutan nedanför, 3. tryck på den blå sök-knappen, så får du upp alla kurserna ett år framåt från sökdatumet. FPAs kursutbud hittas här. Kurslistan kompletteras ännu när Fpa väl bekräftar alla upphandlingsresultat berörande sjukdomsrelaterade kurser.

 

COVID-19 instruktioner:

Om du är kommande på rehabilitering och har influensasymtom, vänligen kontakta din primärvårdsleverantör för eventuell koronatest.
- Meddela också vår rehabiliteringsavdelning om eventuella förändringar som kan uppstå i din rehabilitering.

 

Om du har rest utomlands eller på annat sätt misstänker möjlig exponering, observera nuvarande karantänsbestämmelser och karantänperiod.
- Om din rehabilitering är inplanerad att börja innan karantänperioden tar slut, vänligen kontakta vår rehabiliteringsavdelning för en eventuell uppskjutning av rehabiliteringsperioden. Samtidigt får du instruktioner om vad du ska göra härnäst.
- Om någon annan i din familj har rest utomlands eller exponerats, måste du även då ta hänsyn till karantänperioden.

 

Allt detta så att vi kan skydda våra klienters och anställdas hälsa på bästa möjliga sätt, utöver säkerhetsintervaller, god host- och nysningsteknik samt bra handhygien 

Rehabiliteringsavdelning: 06 4831 111 (centralen ansluter till rätt person beroende på kurs)

 

 

Att ansöka till rehabilitering

Via FPA kan man ansöka till rehabilitering som vanligt. Behandlingen av rehabiliteringsansökningar och beslut på FPA fortsätter.

https://www.kela.fi/web/sv/rehabilitering-snabbguide

 

Med vänliga hälsningar

HÄRMÄ REHAB & SPA / HÄRMÄN KUNTOUTUS OY
HÄRMÄN KYLPYLÄ - HÄRMÄN KUNTOKESKUS

 

NUOTTI- handledning (Vasa, Jakobstad)

NUOTTI-handledning är avsedd för unga

·         - som är i åldern 16-30 år

·         - som inte har någon studie- eller arbetsplats och som inte är i armén eller i civiltjänst och inte heller håller ett planerat mellanår

·         - vars funktionsförmåga är nedsatt på så sätt, att det hindrar dem från att planera sin framtid och att börja studera eller jobba.

 

Via NUOTTI-handledningen får den unga en personlig handledare, som träffar den unga och vid behov de som i yrket jobbar med den unga, i den ungas egen vardagsmiljö. Handledaren och den unga håller även kontakt mellan träffarna.

Med handledarens hjälp

·         ser den unga sina egna styrkor och resurser

·         inspireras den unga till att börja planera sin egen framtid

·         klarar den unga av att ta konkreta steg mot studie- och arbetsliv

 

Handledningen planeras närmare utgående från behoven. Den är avgiftsfri för den unga.
Mer info & kontaktuppgifter i 
broschyren här.

 

Härmä Rehab har nu också fotterapeut-tjänster till både fritids- och rehabiliteringsbehov

Bekanta dig med fotterapi, bl a FootCare®- inlägg och silokonortos för tår finns nu i Härmä, Seinäjoki och Vasa! Mer information här »

 

Multidisciplinär Individuell rehabilitering

FPA finansierad Multidsiciplinär Indivivuell rehabilitering för att försäkra och förbättra personens arbets- och funktionsförmåga kan ansökas året om. Rehabiliteringen är behovsprovad och som servicelinjer har vi på Härmä Rehab både allmän linje och TULES- och reumalinje. Mer information om denna samt andra rehabiliteringskurser från våra sakkunniga inom rehabilitering och arbetshälsa. 

 

- VÄLKOMNA PÅ REHABILITERING!

NUOTTI-handledning är avsedd för unga

·         som är i åldern 16-30 år

·         som inte har någon studie- eller arbetsplats och som inte är i armén eller i civiltjänst och inte heller håller ett planerat mellanår

·         vars funktionsförmåga är nedsatt på så sätt, att det hindrar dem från att planera sin framtid och att börja studera eller jobba.

 

Vad?

Via NUOTTI-handledningen får den unga en personlig handledare, som träffar den unga och vid behov de som i yrket jobbar med den unga, i den ungas egen vardagsmiljö. Handledaren och den unga håller även kontakt mellan träffarna.

Med handledarens hjälp

·         ser den unga sina egna styrkor och resurser

·         inspireras den unga till att börja planera sin egen framtid

·         klarar den unga av att ta konkreta steg mot studie- och arbetsliv

 

Handledningen planeras närmare utgående från behoven. Den är avgiftsfri för den unga.

AKTUELLT


KIILA- rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering för personer i arbetslivet

Vidare info samt ansökningsförfarande
Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa

Jessica Havulehto 050 516 0360

jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi

Så här ansöker du >> FPAs sidor

 

Firstbeat Livstilssanalys:

Utred din personliga balans mellan stress och återhämtning, mera info om mätningen och dess fördelar » här!

För mer info, ta kontakt!

Nina Karlsberg 050 370 5044

REHABILITERING


FPA ordnar mångsidig rehabilitering till stöd för befolkningens arbetsförmåga och funktionsförmåga. Härmä Rehab erbjuder FPA finansierad rehabilitering; yrkesinriktad rehabilitering för arbetsföra samt anpassningskurser och rehabiliteringskurser för olika sjukdomsgrupper också för personer utanför arbetslivet.

Sök bland FPA:s rehabiliteringskurser
FPA:s blanketter
Ansök rehabilitering
 Inför din rehabilitering

ARBETSHÄLSA

 

En övergripande god arbetshälsa garanterar din ork både i vardagen och på fritiden. När du satsar på din arbetshälsa så investerar du för framtiden.
Bekanta dig med vårt utbud och hitta redskap för att förebygga orken för dig och ditt företag.

 

› Arbetsvälmående i Härmä
Härmäs modell - Arbetsvälmående process
Fantaisia TYKY i Härmä
Arbetsträning till stöd för arbetsförmåga

WELLNESS


Fritids-programmet och Wellness-avdelningens olika behandlingar har en betydande roll i helheten, välmående på Härmä.
Bekanta dig med utbudet på våra sidor!

Härmä Spa - till stöd för arbetsvälmåendet!