Suomeksi På Svenska

Träna arbetsförmågan

TRÄNING AV ARBETSFÖRMÅGAN BERÖR DIG

 

Arbetsträning också kallad "Kuntoremontti" är förebyggande rehabilitering arrangerad av arbetsgivaren. Kurser i arbetsträning planeras och arrangeras enligt organisationens och arbetsgemenskapens individuella behov. Målsättningen med kurserna är att stöda individens och arbetsgemenskapens arbetsförmåga, hälsosam livsstil och mentalt välmående. Vi behandlar olika teman i gruppdiskussioner och praktiska övningar, söker upplevelser och lyckas lösa våra utmaningar. Alla deltar enligt egen förmåga och söker sina egna, personliga möjligheter.

 

Mera information om kurserna ger sakkunniga inom rehabilitering och arbetshälsa
Nina Karlsberg tfn 06 4831 490
Simo Korkea-aho tfn 06 4831 410
epost: fornamn.efternamn@harmankuntokeskus.fi

 

Rehabiliteringspenning

FPA betalar rehabiliteringspenning för kurser i arbetsträning, kuntoremontti enligt lagen om föetagshälsovård. Rehabiliteringskunden eller arbetsgivaren kan ansöka om rehabiliteringspenning av FPA.  Rehabiliteringspenningen föregås av ett rehabiliteringsbeslut före kursens start.