Suomeksi På Svenska

TYHY verksamhet

ANDRA TYHY-TJÄNSTER

 

Motionsavtal 

Spa Hotellet Härmä Rehab och Anssin Jussin Areena ingår sg motionsavtal med arbetsgivare.  Ett motionsavtal gör det möjligt för din personal att motionera och träna när det passar dem med de aktiviteter de är intresserade av.  Arbetsgivaren betalar för använda motionstjänster inte för god tankar - pengarna går till rätt ändamål.

 

MOTIONSAVTAL
Mera information Juha Kriikku, receptionens förman, tfn (06) 483 142
epost fornamn.efternamn@harmankuntokeskus.fi 

 

Motionssedlar

Smartums officiella motionssedlar, värde 4 euro och RJ-Kuntoiluseteli Oy:s "TYKY Kuntoseteli", värde 2 euro eller 4 euro fungerar som betalningsmedel i receptionen. 
Arbetstagaren har möjlighet att motionera och träna genom att ta del av vårt motionsutbud med hjälp av motionssedlar. Till motionsutbudet hör bla spa, konditionssalen, ledda gruppaktiviteter och Areenans motionsutbud.

Föreläsningar

Vårt mångproffesionella rehabiliteringsteam föreläser på arbetsplatser eller egna konferensutrymmen om arbetsvälmående relaterade frågor. Funderar ni på ett TYKY-evenemang på er arbetsplats? Efterfrågade föreläsningsteman är bla ork i arbetslivet, ergonomi, främja konditionen och hälsosam kost mm

 

Arbetsvälmående konsultering

Arbetsvälmående är ingen tillfällighet. God arbetsförmåga hos individen och samarbetsförmåga i arbetsgemenskapen är resultat av långsiktig TYHY-verksamhet som syns i det vardagliga arbetet i form av goda förutsättningar till gott arbete samt i företagets resultat.

 

En bred TYHY-process är i första hand förankrad i företagets interna verksamhetsmodeller och förmansarbetet. Den innehåller också analys av företagshälsovårdens och arbetarskyddets verksamhetsplaner samt  företagets skolningsplan, sitationsanalys, verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering.

Erbjudanden


Är du och ditt företag beredd att bygga arbetsvälmående systematiskt och långsiktigt?

Ta kontakt med våra sakkunniga inom arbetshälsa och rehabilitering
Simo Korkea-aho tfn 050 467 3404
Nina Karlsberg tfn 050 370 5044

e-post: fornamn.efternamn@harmankuntokeskus.fi