Suomeksi På Svenska

Arbetsprövning, Arbetsträning, Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering

Arbetsprövning eller -träning påbörjas med en 1-10 dagars inledande planering, kartläggning av färdigheter och arbetsalternativ samt sökning av prövnings-/träningsplats. Därefter får du behövlig handledning och stöd på arbetsplatsen under arbetsprövnings- eller -träningstiden samt i slutskedet en utvärdering av prövningen/träningen. Till tjänsten som bekostas av Fpa hör även uppföljning. Arbetsprövningen pågår vanligtvis 2 - 3 månader (ibland längre) och arbetsträningen 3 - 12 månader.

 

Syftet är att stöda personer att kunna börja arbeta och hålla sig kvar i arbetslivet. Arbetsprövning och -träning bekostas av FPA i form av sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering samt av arbetspensions-, olycksfalls- och trafikförsäkringsbolag. Klicka nedan för broschyrer.

» FPA bekostad sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering

» Arbetspensions- , trafik- eller olycksförsäkringsbolag - Yrkesinriktad rehabilitering 

 

Arbetsträning enligt metoden Arbete med stöd

Tjänsten omfattar kartläggning, arbetsplatssökning, inskolning i arbetsuppgifter och uppföljande stöd åt såväl arbetstagare som arbetsgivare. Syftet är att ge ett långvarigt och individuellt stöd för att klienten ska hitta, få och behålla ett arbete. Klicka nedan för broschyr.

» TE- byråns arbetsträning

 

Etusivulle