Suomeksi På Svenska

Aktuella kurser

Lediga kursplatser finns på dessa kurser!

 

Mer info tfn 050 516 0360

4.10.2021
ASTMA kurs
4.10.2021

Kursen är avsedd för rehabiliteringsklienter som är ute i arbetslivet, som ska återgå i arbete, som har rehabiliteringsstöd, som studerar eller som står utanför arbetslivet, som

– har astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller någon sällsynt lungsjukdom – behöver stöd för att hantera sin livssituation
– behöver metoder, hjälp och träning för att förstå de utmaningar som sjukdomen medför och för att kunna lösa praktiska problem.

Rehabiliteringen lämpar sig för personer

– som har diagnostiserats med astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller någon sällsynt lungsjukdom
– vars tillstånd kräver effektiverat multiprofessionellt stöd och handledning
– som har möjligheter och beredskap att delta i rehabilitering på distans. Serviceproducenten lånar vid behov ut en apparat för distansarbetet och instruerar i användningen samt i hur man deltar i distansrehabilitering.

 

Mer info här

 

  «Tillbaka
Erbjudanden

För närmare information:

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa

Jessica Havulehto 050 516 0360

jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi