Suomeksi På Svenska

Aktuella kurser

Lediga kursplatser finns på dessa kurser!

 

Mer info tfn 050 516 0360

25.10.2021
KIILA kurs för SLC medlemmar 81728
25.10.2021

Målgruppen är personer som har en stadigvarande anställning eller återkommande visstidsanställningar. Också företagare hör till målgruppen. Till rehabiliteringen väljs personer:  vars arbetsförmåga försämras av sjukdom och sjukdomen under de närmaste åren bedöms medföra en väsentlig försämring av arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna.  vars arbetsförmåga har försämrats väsentligt på grund av sjukdom, och sjukdomen under närmaste åren bedöms medföra en väsentlig försämring av arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna.  vars behov av rehabilitering har identifierats och för vilka arbetsplatsens och företagshälsovårdens åtgärder för att bevara arbetsförmågan inte är tillräckliga. Rehabiliteringen ska sättas in tillräckligt tidigt för att säkerställa att klienten ska kunna fortsätta arbeta. Huruvida arbetsförmågan är väsentligt försvagad bedöms ur ett helhetsperspektiv där sjukdomen är en del av helheten.

 

 

Läs mer här

  «Tillbaka
Erbjudanden

För närmare information:

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa

Jessica Havulehto 050 516 0360

jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi