Suomeksi På Svenska

Aktuella kurser

Lediga kursplatser finns på dessa kurser!

 

Mer info tfn 050 516 0360

30.8.2021
ORAS kurs 82631
30.8.2021

Kursen är avsedd för vuxna rehabiliteringsklienter som arbetar, som har konstaterade psykiska utmattningssymtom som äventyrar arbetsförmågan. Till kursen kan också antas klienter som tillfälligt är borta från arbetslivet på grund av sjukledighet. Dessutom förutsätts att

– klienten också har andra psykiska symtom, såsom ångest, sömnlöshet eller lindrig depression. Rehabiliteringsbehovet ska dock i första hand bero på psykiska utmattningssymtom som äventyrar arbetsförmågan.

 

Läs mer här

 

  «Tillbaka
Erbjudanden

För närmare information:

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa

Jessica Havulehto 050 516 0360

jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi