Suomeksi På Svenska

Aktuella kurser

Lediga kursplatser finns på dessa kurser!

 

Mer info tfn 050 516 0360

31.5.2021
TULES kurs 78873
31.5.2021

För att klienten ska kunna delta i kursen krävs det att

– klienten har en behörigt diagnostiserad ryggsjukdom
– symtomen i rörelseorganen har varat i över 3 månader
– klienten har genomgått de undersökningar som hälso- och sjukvården ansett nödvändiga
– klienten har behov av multiprofessionell aktiverande grupprehabilitering och funktionell träning och kan ha nytta av att fungera i en grupp
– klientens försämrade arbets- eller studieförmåga och funktionsförmåga gör det svårare för honom eller henne att klara sig i arbetet, hemma eller i sina övriga dagliga aktiviteter. Arbetet kan medföra fysisk överbelastning, ergonomiska problem samt psykisk belastning som hänger samman med symtomen
– klienten är motiverad att förbättra sin arbets- eller studieförmåga eller funktionsförmåga och att förändra sina levnadsvanor.

 

Mera info här

  «Tillbaka
Erbjudanden

För närmare information:

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa

Jessica Havulehto 050 516 0360

jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi