Suomeksi På Svenska

Aktuella kurser

Lediga kursplatser finns på dessa kurser!

 

Mer info tfn 050 516 0360

17.5.2021
VERSO kurs 82075
17.5.2021

Kursen är avsedd för rehabiliteringsklienter som är ute i arbetslivet, som ska återgå i arbete, som har rehabiliteringsstöd, som studerar eller som står utanför arbetslivet, som

– har en långvarig och svår psykisk störning
– på grund av långvarig psykisk störning behöver stöd för att återfå sin funktionsförmåga
– behöver hjälp med att hitta och stärka de faktorer i olika vardagsmiljöer som gynnar rehabiliteringen.

 

Mera info här

  «Tillbaka
Erbjudanden

För närmare information:

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa

Jessica Havulehto 050 516 0360

jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi