Suomeksi På Svenska

Astmakurs

ANPASSNINGSKURS FÖR PERSONER MED SJUKDOMAR I ANDNINGSORGANEN


Målgrupp

Kursen är för dig med astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller någon annan sjukdom i andningsorganen och sjukdomen gör det svårt att klara dig i arbetet, hemma, med studierna eller i
andra livssituationer. Du studerar, är med i arbetslivet, ska återgå i arbete, har rehabiliteringsstöd
eller står utanför arbetslivet.

 

Målsättning

Kursens mål är förutom att trygga eller förbättra klientens arbets- eller studieförmåga och funktionsförmåga,att klienten når sina personliga rehabiliteringsmål, lär och tillägnar sig aktiva
metoder för rehabilitering på egen hand samt sunda levnadsvanor, mer information om sjukdomen
och dess behandling, livshantering och stödja att själv ta ansvar för vård och problemhantering,
komma överens om fortsatt vård, kartlägga och hitta lämpligt stödnätverk samt utnyttja kamratstöd.

Broschyr för 2019:

Klicka på bilden och sedan på pil-ikonen i mitten för att förstora broschyren

 

Astmakurs_2019_SWE pdf

 

Mer info:

Nina Karlsberg tfn 06 483 1490

nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi