Suomeksi På Svenska

Hjärtsjukdomar

REHABILITERING FÖR PERSONER MED HJÄRTSJUKDOM

 

Nytt från och med 2021 är att kurserna söks kontinuerligt under hela året! Det finns inga fastslagna kursdatum för året!

 

Efter att du fått beslut om rehabilitering från FPA kontaktar vi dig och kommer överens om kurstidpunkt!

 

B-läkarintyg behövs för att söka!

 

Sök med blankett KU 132 r

 

 

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor och vill söka på kurs!

 

 

Målgrupp

Kursen är för dig med hjärtsjukdom såsom koronarsjukdom med flera riskfaktorer eller angina pectoris -symtom som begränsar arbets- och funktionsförmågan, som har haft hjärtinfarkt eller genomgått by-pass-operation eller ballongdilatering, medfödd hjärtsjukdom som orsakar insufficiens, kardiomyopati eller sällsynt hjärtsjukdom eller har genomgått klaffoperation. Du är under 68 år och i arbetslivet, ska återgå i arbete, har rehabiliteringsstöd eller studerar. Delvis familjekurs innebär att en anhörig/ närstående kan delta under första periodens 2 sista dygn.

 

Målsättning

Kursens mål är förutom att trygga eller förbättra klientens arbets- eller studieförmåga och funktionsförmåga att klienten tillägnar sig sunda levnadsvanor och egenvård, kan hantera allmänna problem som hänför sig till smärta och hjärtsjukdom, stödja psykiskt, fördjupa information om sjukdomen, stödja att klara vardagen och arbetslivet, att anhöriga/ närstående får både information och färdigheter att stödja rehabiliteringen och att klientens sociala nätverket kan utnyttjas bättre.

 

       

 

 På FPA:s sidor hittas mera info ( på finska)

Mera information

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
Jessica Havulehto tfn 050 5160360
epost jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi