Suomeksi På Svenska

IKKU- Multisjuka äldre utanför arbetslivet

REHABILITERING FÖR MULTISJUKA ÖVER 68 ÅRIGA, IKKU-KURS

 

Målgrupp 

Kursen riktar sig till äldre utanför arbetslivet som på grund av sina sjukdomar har nedsatt funktionsförmåga eller i övrigt har svårigheter att klara sig hemma. Det finns risk för inaktivitet, minskad delaktighet eller utslagning. 

 

Mål

Målsättningen med kursen är att säkerställa eller förbättra funktionsförmågan. Så att du kan klara dig hemma och i din närmiljö. Utnyttja dina styrkor och upprätthålla eller förbättra livskvaliteten. Stödja dig i att leva ett självständigt liv genom att erbjuda byggstenar för självständig ålderdomsplanering.

 

IKKU-kurser för äldre multisjuka, över 68 år

 

Mera information

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
Nina Karlsberg tfn 050 370 5044
email: nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi