Suomeksi På Svenska

IKKU- Multisjuka äldre utanför arbetslivet

REHABILITERING FÖR MULTISJUKA ÖVER 68 ÅRIGA, IKKU-KURS

 

Målgrupp 

Kursen riktar sig till äldre utanför arbetslivet som på grund av sina sjukdomar har nedsatt funktionsförmåga eller i övrigt har svårigheter att klara sig hemma. Det finns risk för inaktivitet, minskad delaktighet eller utslagning. 

 

Mål

Målsättningen med kursen är att säkerställa eller förbättra funktionsförmågan. Så att du kan klara dig hemma och i din närmiljö. Utnyttja dina styrkor och upprätthålla eller förbättra livskvaliteten. Stödja dig i att leva ett självständigt liv genom att erbjuda byggstenar för självständig ålderdomsplanering.

 

Broschyr för 2019:

Klicka på bilden och sedan på pil-ikonen i mitten för att förstora broschyren

IKKU_2019_swe pdf

 

Mera information

Simo Korkea-aho tfn 06 4831 410, 050 467 3404,
epost: simo.korkea-aho@harmankuntokeskus.fi