Suomeksi På Svenska

Minnesstörningar

ANPASSNINGSKURS FÖR PERSONER MED MINNESSJUKDOM

 

Målgrupp

Kursen är för dig med lindrig minnessjukdom eller som är i tidigt stadium, såsom Alzheimers sjukdom, Lewy body-demens, vaskulär demens, frontotemporal degeneration eller minnessjukdom orsakad av Parkinsons sjukdom eller en kombination av dessa. MMSE- minnestestresultatet är minst 23 poäng. Din återstående självständiga funktionsförmåga är tillräcklig för att du kan röra dig i serviceproducentens lokaler utan ständig assistans och i huvudsak klarar du av dina dagliga aktiviteter på egen hand samt kan delta i grupprehabilitering. Du är under 76 år och är med i arbetslivet, har rehabiliteringsstöd eller står utanför arbetslivet.

Parkurs innebär att make/maka eller annan närstående/ anhörig kan ta del.

 

Målsättning

Kursens mål är förutom att trygga eller förbättra klientens arbets- och funktionsförmåga, upprätthålla självständig aktivitet genom kost, motion och egen aktivitet, stödja klientens och den närståendes förmåga att klara sig, kartläggning av ett fungerande stödnätverk på hemorten, den närståendes behov av information och stöd för anpassning, förbereda klienten för framtiden på olika sätt (ekonomiska och juridiska ärenden, intressebevakningsfullmakt, livstestamente).

Minnessjukdomar, parkurs (5dagar)
Kursnr Del 1  
82063 10-14.5.21  

Broschyr för 2021 på kommande

 

Mer information

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
Nina Karlsberg tfn 050 370 5044
epost nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi