Suomeksi På Svenska

Minnesstörningar

ANPASSNINGSKURS FÖR PERSONER MED MINNESSJUKDOM

 

Målgrupp

Kursen är för dig med lindrig minnessjukdom eller som är i tidigt stadium, såsom Alzheimers sjukdom, Lewy body-demens, vaskulär demens, frontotemporal degeneration eller minnessjukdom orsakad av Parkinsons sjukdom eller en kombination av dessa. Ditt MMSE- minnestestresultat är minst 18 poäng. Resultatet av ett MMSE-test är ungefärligt och din situation som helhet beaktas (såsom beteendesymtom). Din funktionsförmåga möjliggör att du klarar av att genomgå kursen i enlighet med rehabiliteringsprogrammet.  En vuxen närstående/ anhörig kan ta delta på kursen tillsammans med dig.

Du är med i arbetslivet, ska återgå i arbete, har rehabiliteringsstöd, studerar eller står utanför arbetslivet. Denna kurs kan ansökas av vuxna i alla åldrar.

 

Målsättning

Målet för kursen är att du och din anhöriga/närstående får resurser att leva med sjukdomen och att klara av arbete och vardag, få ökad kontroll över ditt liv och att få stöd av andra i samma situation.

 

Minnessjukdomar, parkurs (5dagar)
Kursnr Del 1  
82063 10-14.5.2021  

Broschyr för 2021

Mer information

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
Jessica Havulehto 05 5160360
epost jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi