Suomeksi På Svenska

Närståendevårdare

Målgrupp

Kursen är för dig som sköter eller assisterar en anhörig/närstående dagligen och du har pga av belastning som sjukdom eller närståendevårdandet orsakar svårt att klara dina dagliga aktiviteter eller din delaktighet har sänkts eller är i fara att sänkas. Du har utmattningssymptom, sjukdomar eller andra faktorer som hotar dina möjligheter att fortsätta som närståendevårdare. Ditt rehabiliteringsbehov har konstaterats i hälsovården, men avtal om närståendevård med kommunen behövs inte. Du studerar, är med i arbetslivet, på väg att återgå till arbete, du får rehabiliteringsstöd eller du är utanför arbetslivet.

Parkursen kan ansökas av personer som sköter om en annan vuxen, personer som sköter om barn/ungdom/vuxen kan ansöka kursen för närståendevårdare.

 

Målsättning

Kursens mål är förutom att trygga eller förbättra klientens arbets- eller studieförmåga och funktionsförmåga, att ge information och visa metoder söm möjliggör klienterna att bevara sin hälsa och livskvalitet, ta fram individuella lösningar på problemsituationer i vardagen, identifiera och lära hantera belastningsfaktorer och stress, stödja vardagen och instruera klienten att söka information om sjukdom samt förknippade tjänster i den egna vårdenheten.

 

Parkurserna kan ansökas UTAN LÄKARUTLÅTANDE!

 

Närståendevårdare, parkurs (5 + 5 + 5 dagar)
Kursnr Del 1 Del 2 Del 3
82053 19-23.4.21 26-30.7.21 29.11-3.12.21
82054 13-17.9.21 7-11.2.22 25-29.7.22
       
   
       
       

 

 

Broschyr för 2021

 


Mer information:

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
Jessica Havulehto tfn 050 5160360
epost jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi