Suomeksi På Svenska

Närståendevårdare

KURS FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE


Målgrupp

Kursen är för dig som sköter eller assisterar en anhörig/närstående dagligen och du har pga av belastning som sjukdom eller närståendevårdandet orsakar svårt att klara dina dagliga aktiviteter eller din delaktighet har sänkts eller är i fara att sänkas. Du har utmattningssymptom, sjukdomar eller andra faktorer som hotar dina möjligheter att fortsätta som närståendevårdare. Ditt rehabiliteringsbehov har konstaterats i hälsovården, men avtal om närståendevård med kommunen behövs inte. Du studerar, är med i arbetslivet, på väg att återgå till arbete, du får rehabiliteringsstöd eller du är utanför arbetslivet.

Parkursen kan ansökas av personer som sköter om en annan vuxen, personer som sköter om barn/ungdom/vuxen kan ansöka kursen för enbart närståendevårdare.

 

Målsättning

Kursens mål är förutom att trygga eller förbättra klientens arbets- eller studieförmåga och funktionsförmåga, att ge information och visa metoder söm möjliggör klienterna att bevara sin hälsa och livskvalitet, ta fram individuella lösningar på problemsituationer i vardagen, identifiera och lära hantera belastningsfaktorer och stress, stödja vardagen och instruera klienten att söka information om sjukdom samt förknippade tjänster i den egna vårdenheten.

Broschyr för 2020

Klicka på bilden

 

Mer information:

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
Nina Karlsberg tfn 050 370 5044
epost nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi