Suomeksi På Svenska

SILMU- kurser

REHABILITERING FÖR PERSONER MED PSYKISKA STÖRNINGAR

 

Målgrupp

Kursen är för dig med bipolär sjukdom, lindrig/ medelsvår depression och/ eller ångestsyndrom eller sjukdomssymtomen kan ha utlösts också av utmattning som är knuten till arbetslivet. Du studerar, är med i arbetslivet, är på väg att återgå i arbete eller är tillfälligt borta från arbetslivet för att du är sjukledig, har rehabiliteringsstöd eller är arbetslös.

 

Målsättning

Kursens mål är förutom att trygga eller förbättra klientens arbets- eller studieförmåga och funktionsförmåga, öka självkännedom, lyhördhet för sina egna behov, samt självförtroende och känsla av att klara sig, upprätthålla och förbättra sin yrkesmässiga självkänsla, få kraven som arbetet ställer och de egna resurserna att mötas, stärka social delaktighet och stödnätverk, hitta och stärka sådana faktorer som främjar rehabiliteringen samt öka den fysiska aktiviteten.

 

Klientens make/maka eller någon annan vuxen anhörig/ närstående kan delta i rehabiliteringen för att få en uppfattning om sin närståendes helhetssituation och behov av hjälp och för att kunna främja rehabiliteringen. Den anhöriga/ närstående får stöd och handledning för att klientens vardag ska innehålla aktiviteter som främjar rehabiliteringen.

 

Broschyr för 2020

Klicka på bilden

 

Mer information

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
Nina Karlsberg tfn 050 370 5044
epost nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi