Suomeksi På Svenska

VERSO

VERSO

 

Målgrupp

Kursen är avsedd för rehabiliteringsklienter som är ute i arbetslivet, som ska återgå i arbete, som har rehabiliteringsstöd, som studerar eller som står utanför arbetslivet, som

– har en långvarig och svår psykisk störning
– på grund av långvarig psykisk störning behöver stöd för att återfå sin funktionsförmåga
– behöver hjälp med att hitta och stärka de faktorer i olika vardagsmiljöer som gynnar rehabiliteringen.

De klienter som deltar i rehabiliteringen har konstaterats ha långvarig och svår psykisk störning. De har fått någon av följande sjukdomsdiagnoser:

– schizofreni och/eller någon annan psykos
– svår eller psykotisk depression
– långvarigt tvångssyndrom
– ångestsyndrom som avsevärt försämrar funktionsförmågan.

Rehabiliteringen lämpar sig för klienter vars tillstånd är tillräckligt stabilt för att de ska kunna delta i rehabilitering i grupp.

 

Målsättning

Kursens mål är att klienten ska få

– resurser och beredskap att leva med sjukdomen och att klara sig i vardagen
– ökad kontroll över sitt liv
– stöd av andra i samma situation.

 

OBS! nya kursdatum för 2021

 

 

 

 

   
Kurs nummer 82075

del 1

1-5.11.2021

del 2

28.3-1.4.2022

del 3

25-29.7.2022

   

 

 

 

 

Mer information

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
 Jessica Havulehto tfn 050 5160360
epost jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi