Suomeksi På Svenska

Yrkesinriktad rehabilitering

KIILA- REHABILITERING

KIILA-rehabiliteringen är en ny form av yrkesinriktad rehabilitering som ska bevara och förbättra arbetsförmågan hos personer i arbetslivet. Målgruppen för KIILA-rehabiliteringen är personer under 67 år som arbetar och har stadigvarande anställning eller återkommande visstidsanställningar. Detta gäller också företagare.

Till rehabilitering väljs personer:
• vars arbetsförmåga och utkomstmöjligheter har försämrats/risk att försämras betydligt på grund av sjukdom
• vars korrekt diagnostiserade sjukdom eller skada bedöms orsaka betydande sänkning i
arbetsförmågan och försörjningen under de närmaste åren.
• vars rehabiliteringsbehov och möjligheter att rehabiliteras har utretts i tillräcklig omfattning
på arbetsplatsen, inom företagshälsovården eller inom den allmänna eller privata hälso- och
sjukvården.

Ansökan görs på blankett KU101r och KU200r. Mer info på FPA s sidor!

 

 

Mer on kursansökan och KIILA-kurser:

Jessica Havulehto tfn 050 516 0360

Mona-Lisa Aspholm tfn 050 405 3651
fornamn.efternamn@harmankuntoutus.fi

 

Aktuella KIILA kurser 2022 som är under planering:

 

OBS! Alla är inte öppna för ansökan ännu! Vi förbehåller oss rätten för ändringar i tidtabellerna!

 

 

 

 

 

ÄNNU FINNS DET NÅGRA LEDIGA KIILA KURSER ATT SÖKA FÖR 2022!

 

Yrkesinriktad TAITO-kurs » här

Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning » här.

 

 

Erbjudanden

Mera information om yrkesinriktad rehabilitering:

 

Rehabiliteringschef
Mona-Lisa Aspholm (06) 4831 460 / 050 405 3651
fornamn.efternamn@harmankuntoutus.fi