Suomeksi På Svenska

Yrkesinriktad rehabilitering

KIILA- REHABILITERING

KIILA-rehabiliteringen är en ny form av yrkesinriktad rehabilitering som ska bevara och förbättra arbetsförmågan hos personer i arbetslivet. Målgruppen för KIILA-rehabiliteringen är personer under 67 år som arbetar och har stadigvarande anställning eller återkommande visstidsanställningar. Detta gäller också företagare.

Till rehabilitering väljs personer:
• vars arbetsförmåga och utkomstmöjligheter har försämrats/risk att försämras betydligt på grund av sjukdom
• vars korrekt diagnostiserade sjukdom eller skada bedöms orsaka betydande sänkning i
arbetsförmågan och försörjningen under de närmaste åren.
• vars rehabiliteringsbehov och möjligheter att rehabiliteras har utretts i tillräcklig omfattning
på arbetsplatsen, inom företagshälsovården eller inom den allmänna eller privata hälso- och
sjukvården.

Ansökan görs på blankett KU101r och den helt nya blanketten KU 200r. Mer info på FPA

Mer on kursansökan och KIILA-kurser:

Simo Korkea-aho tfn. 06 483 1410
simo.korkea-aho@harmankuntokeskus.fi

 

Yrkesinriktad TAITO-kurs » här

Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning » här.

 

 

Erbjudanden

Mera information om yrkesinriktad rehabilitering:
Sakkunniga inom rehabilitering och arbetshälsa
Simo Korkea-aho (050) 467 3404

Nina Karlsberg (050) 370 5044
Rehabiliteringschef
Mona-Lisa Aspholm (06) 4831 460
fornamn.efternamn@harmankuntokeskus.fi