Suomeksi På Svenska

Härmä Rehab Vasa

REHABILITERING, VAR DU ÄR I CENTRUM!

 

Vi erbjuder mångsidig rehabiliteringstjänster som yrkesinriktad rehabilitering och arbetsträning i Vasa enheten. Vår service är riktad till unga (16-29 år) och personer i arbetsför ålder. Du får hjälp av ett multiprofessionellt team.

 

Yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig att

 

- kartlägga egna styrkor

- planera din framtid vad gäller studier och/eller arbetsliv

- ta kontrollen över din livssituation och din funktionsförmåga

 

Vårt mål är att personligen stöda dig i olika livssituationer

och ge nya synvinklar på situationen.

Vi ser på ditt välbefinnande som en helhet.

 

 

Vasa enhetens rehabilitering på svenska:

Nuotti-handledning åt unga

OPI-kurs på svenska Vasa

 

Våra övriga rehabiliteringar enbart på finska. Se mer på vår finska sida.

De övria rehabiliteringsformerna är: 

- Ammatillinen kuntoutusselvitys
- Ammatillinen työeläkekuntoutus
- TEAK - Työllistymistä Edistävä Ammatillinen Kuntoutus
- Ammatillinen TAITO-kurssi
- Avo TULES-kurssi

 

Vi erbjuder rehabiliteringstjänster i samarbete med Folkpensionsanstalten och pensionsförsäkringsoblagen.

 

 

SÅHÄR SÖKER DU TILL REHABILITERING

 

 

Härmä Rehab / Vasa

 

Arbetslivstränare:

Riina Ahtola 050 353 0613
Katri Djupsjöbacka 050 470 7067

Hanna Svarvars 050 336 4380

Gunilla Johansson 050 304 7590

Tiina Puharinen-Finne 050 336 4130

 

Rehabiliteringschef:

Mona-Lisa Aspholm 050 4053651

 

fornamn.efternamn@harmankuntoutus.fi

 

Härmä Rehab/ Vasa

Himalajagatan 9, 65100 Vasa

Du hittar oss nära centrum, på promenadavstånd från almänna trafikförbindelser.

 

På våra sociala medier hittas aktuell information, mera uppgifter om våra serviceformer samt glimtar av vardagen på Vasa enhten.

Etusivulle